COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISS
MATJAŽ KLJUN [24897]

Personal bibliography for the period

2003-2010ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BRODNIK, Andrej, KLJUN, Matjaž. The Development of the Collaborative Model of ICT Learning System for Lifelong Learning. WSEAS trans. commun., April 2007, letn. 6, št. 4, str. 622-627. [COBISS.SI-ID 3481953]


1.05 Popular article

2. KLJUN, Matjaž. Koliko stvari počnemo v nasprotju z zakonom?. Kažin (Koper), oktober 2007, letn. 4, št. 1, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 1024012628]

3. KLJUN, Matjaž. UP in informacijske storitve. Kažin (Koper), november 2007, letn. 4, št. 2, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 1024012884]

4. KLJUN, Matjaž. Izdelajmo zabavne čestitke. Kažin (Koper), december 2007, letn. 4, št. 3, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 1024013140]

5. KLJUN, Matjaž. Mozilla firefox : kako? --- zelo enostavno!. Kažin (Koper), 2007, št. 4, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 2116823]

6. KLJUN, Matjaž. Kakšen bav bav je namestitvena delavnica in kako se z njo spopasti?. Kažin (Koper), 2007, št. 5, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 2116567]

7. KLJUN, Matjaž. OpenOffice.org. Kažin (Koper), 2007, št. 7, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 2277335]

8. KLJUN, Matjaž. Bodimo odprti. Kažin (Koper), 2007, št. 8/9, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 2263767]

9. KLJUN, Matjaž. Varno brskanje po spletu. Kažin (Koper), januar/februar 2008, letn. 4, št. 4/5, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 1024013396]

10. KLJUN, Matjaž. Kako narediti PDF dokument in kaj z njim početi. Kažin (Koper), marec 2008, letn. 4, št. 6, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 1024013652]

11. KLJUN, Matjaž. Ali se bojimo javnih predstavitev?. Kažin (Koper), april 2008, letn. 4, št. 7, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 1024013908]

12. KLJUN, Matjaž. Tudi ti BLOGaš?. Kažin (Koper), maj 2008, letn. 4, št. 8, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 1024014164]

13. KLJUN, Matjaž. Kako deluje Šoupek ali kako napisati uvod v RSS. Kažin (Koper), junij 2008, letn. 4, št. 9, str. 33-35. [COBISS.SI-ID 1024014420]


1.08 Published scientific conference contribution

14. BRODNIK, Andrej, KLJUN, Matjaž. Predmetno naravnane tehnologije za izdelavo spletnih strani. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004?], zv. B, str. 51-53. [COBISS.SI-ID 1128407]

15. BRODNIK, Andrej, KLJUN, Matjaž. Računalniška učilnica in njene storitve. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004?], zv. B, str. 261-264. [COBISS.SI-ID 1128663]

16. KLJUN, Matjaž, CARR, David A. Piles of thumbnails - visualizing document management. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.), HLJUZ DOBRIĆ, Vesna (ur.). 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20-23, 2005, Cavtat, Croatia. ITI 2005 : proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20-23, 2005, Cavtat, Croatia, (IEEE Catalog, No. 05EX1001). Zagreb: University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, [2005], str. 273-278. [COBISS.SI-ID 1671639]

17. BLADH, Thomas, CARR, David A., KLJUN, Matjaž. The effect of animated transitions on user Navigation in 3D tree-maps. V: BANISSI, Ebad (ur.). Ninth International Conference on Information Visualization, 06-08 July 2005, London, England. Proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Sciety, cop. 2005, 2005, str. 297-305. [COBISS.SI-ID 1671127]

18. KLJUN, Matjaž, BRODNIK, Andrej, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. LMS in the pre-school education program. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.), HLJUZ DOBRIĆ, Vesna (ur.). 28th International Conference on Information Technology Interfaces, June 19-22, 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. ITI 2006 : proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interfaces, June 19-22, 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, (IEEE Catalog, No. 06EX1244). Zagreb: University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, cop. 2006, str. 277-282. [COBISS.SI-ID 1671383]

19. KLJUN, Matjaž, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko, KAVČIČ, Alenka. Evaluation comparisons and evaluations of learning management systems. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.), HLJUZ DOBRIĆ, Vesna (ur.). 29th International conference on information technology interfaces, June 25-28, 2007, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. ITI 2007 : proceedings of the ITI 2007, (IEEE Catalog, No. 07EX1589). Zagreb: University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, cop. 2007, str. 363-368. [COBISS.SI-ID 2278103]

20. VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko, KLJUN, Matjaž, BRODNIK, Andrej. Extendedd traditional learning by enforcing collaboration and self-assessment. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.), HLJUZ DOBRIĆ, Vesna (ur.). 29th International conference on information technology interfaces, June 25-28, 2007, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. ITI 2007 : proceedings of the ITI 2007, (IEEE Catalog, No. 07EX1589). Zagreb: University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, cop. 2007, str. 387-392. [COBISS.SI-ID 2278359]

21. ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BRODNIK, Andrej, KLJUN, Matjaž. Information Communication Educational Technologies in Lifelong Learning of Underprivileged Groups. V: LONG, Charles A. (ur.), MLADENOV, Valeri M. (ur.), BOJKOVIC, Zoran S. (ur.). 6th WSEAS Int. Conf. on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED'07) ... [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Corfu Island, Greece, February 16-19, 2007. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007, str. 140-147, ilustr. [COBISS.SI-ID 3486817]

22. BRODNIK, Andrej, KLJUN, Matjaž. AAA as a tool for personalization. V: ROSSI, Pier Giuseppe (ur.). Progettare eLearning : atti del convegno : Macerata 7 / 9 giugno 2006, (EUM x technologie dell`educazione). Macerata: EUM edizioni Università di Macerata, cop. 2007, str. 84-92. [COBISS.SI-ID 2277847]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.05 Other educational material

23. KLJUN, Matjaž, KAVŠEK, Branko. Računalniški praktikum, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 21). 1. natis. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facoltà di studi educativi: = Faculty of Education, 2006. 51 str., ilustr. ISBN 961-6528-23-8. ISBN 978-961-6528-23-8. [COBISS.SI-ID 222289152]


2.09 Master's thesis

24. KLJUN, Matjaž. Upravljanje zasebnih podatkov na osebnih računalnikih = [Personal information management on personal computers] : magistrsko delo. V Ljubljani: [M. Kljun], 2008. XVI, 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6562644]


2.11 Undergraduate thesis

25. KLJUN, Matjaž. Univerzalni model gradnje spletnih strani : diplomsko delo. V Ljubljani: [M. Kljun], 2003. XVIII, 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3929428]


2.12 Final research report

26. KAVČIČ, Alenka, DIVJAK, Saša, MAROLT, Matija, PRIVOŠNIK, Marko, ROZMAN, Ksenija, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko, KLJUN, Matjaž, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, PISANSKI, Tomaž, BAUER, Andrej, LOKAR, Matija, HORVAT, Boris, LUKŠIČ, Primož. e-VIZUS : informatizacija izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010". Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije, 2007. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 6243668]


UNCLASSIFIED


27. KLJUN, Matjaž, KAVŠEK, Branko. Računalniški praktikum : študijsko gradivo v elektronski obliki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2007-. ISBN 978-961-6528-65-8. http://www.pef.upr.si/gradiva. [COBISS.SI-ID 231430400]

28. BRODNIK, Andrej, SAVNIK, Iztok, BERTOK VELKAVRH, Tamara, KLJUN, Matjaž. Uporabniška programska oprema : študijsko gradivo v elektronski obliki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2007. ISBN 978-961-6528-63-4. ISBN 978-961-6528-64-1. http://www.pef.upr.si/gradiva. [COBISS.SI-ID 231430144]Request for bibliography sent from: 194.80.32.11
Selected format of bibliographic unit: ISO 690

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI